+4542679011 mail@asmussenmedia.dk

Produktion af sidens design, layout og indhold

Produktion af sidens design, layout og indhold aftales mellem os og kunden ved et indledende møde. Produktionsteknikken afspejler tidspunktet for den faktiske produktion. Der kan udmærket være sket store tekniske fremskridt på få måneder i web-verdenen. Derfor er tidligere sites ikke altid sammenlignelige med nyeste producerede sites – rent teknisk.

Dette møde drejer sig om virsomhedens profil, som skal omsættes til internetteknik og visuelt website indhold.

Hvis kunden bekræfter, at sitet skal produceres

Hvis kunden bekræfter, at sitet skal produceres: diskuteres et grov-layout og generelt design samt sidens omfang og nogenlunde indhold. Typisk leverer kunden egne tekster og flere billeder til sitets produktion. Vi tilbyder at bidrage med både tekster og professionelle fotos. En overslagspris gives på dette tidspunkt. Hjemmesidepriser ligger oftest mellem kr.5.000,- og 30.000,- ekskl.moms – en sjælden gang over. Pris-tilbuddet er bundet i de antal timer, som vi erfaringsmæssigt lægger i produktionen af sitet – på alle værktøjer. Kunder vil dog ofte opleve, at glæden ved at kunne levere et godt produkt ofte afstedkommer, at der bruges flere timer end kunden får faktura på.

I nogle tilfælde vil det være optimalt, at kundens logo justeres grafisk – eller evt. re-produceres grafisk. (design af nyt logo er eget grafisk produkt og faktureres særskilt). Vi laver også professionelle webshops.

Vi producerer siden

Vi producerer siden og giver kunden mulighed for via en aktivt kørende demo at kommentere og efterjustere indholdsmæssigt. Efter vores justeringsarbejdet kan sitet uploades til normal drift på nettet. Vi stiller ikke umiddelbart krav til, hvilken webhotel-udbyder, som skal anvendes – blot de tekniske krav til pålidelig drift er overholdt.

Hjemmesider

Hjemmesider præsenteret på Smartphones eller -IPads:Vi arbejder på at kunne levere den nyeste version HTML-programmering og CSS styring til disse medier. Dog MÅ det erkendes, at det KAN være svært at følge med Software-giganternes mange tusind programmører, når de nyeste gadgets med egne “program-apps” kommer på markedet. Derfor må vi tage et lille forbehold, for total-funktionalitet på disse medier.

Definitioner og lidt juridisk

De utallige tekniske justeringer, som dagligt foregår i IT-verdenen og på internetverdenen, gør, at vi aldrig vil kunne love at der ikke kan opstå fejl eller mangler ift. Hvordan et leveret site ses eller opfattes på forskellige medier. Vi tilbyder ifm. Løbende service at justere sitet teknisk bedst muligt – uden at det må forveksles med ressourcerne i et stort software-firma, der alene arbejder med programoptimeringer.

Indholdet og mængden af indhold er altid kundens / hjemmeside-ejerens eget ansvar – også i juridisk henseende. Af samme grund må kunden altid selv løbende sikre egen korrekturlæsning af indholdet, vurdere rettighederne til billeder vist på siden og løbende få indholdet rettet og justeret, således at data er korrekte.
Fejl eller misforståelser på kundens/ejerens hjemmeside – er altid juridisk ejerens ansvar.

Evt misforståelse af opgaveresultatet:

Hvad vi IKKEkan levere: – er et løfte om at en produceret hjemmeside giver kunden en øget omsætning. Siden må betragtes på linie med andet markedsføringsmateriale, hvor resultater også er bundet op i mange sammenhænge og markedets bevægelser.

Flere artikler: