+4542679011 mail@asmussenmedia.dk

SEO – SEM Ordbog

SEO – SEM Ordbog

301 redirect: Se Redirect.

302 redirect: Se Redirect.

404 fejl: Den fejlkode som serveren returnerer hvis siden ikke findes.

Adsense: Se Google Adsense.

Adwords: Se Google Adwords.

Anchor text: Se Ankertekst.

Ankertekst: Den tekst der indsættes i forbindelse med et link på siden. Teksten viser for brugeren hvad linket fører til og optimeres af hensyn til søgemaskinerne.  (Eng.: Anchor text).

Algoritme: Hver søgemaskine har sine egne hemmelige regler (algoritmer) for rækkefølge og prioritering af hjemmesider i forhold til hinanden. Algoritmerne er hemmelige af konkurrencemæssige hensyn, men også af hensyn til at søgemaskinerne vil undgå at blive misbrugt. Omvendt forsøger personer som foretager SEO at gennemskue algoritmerne for at udnytte dette til bedre optimering af hjemmesider. (Eng.: Algorithm).

Allintitle: Google søgekommando som du indtaster i søgefeltet. Allintitle viser kun søgeresultater hvor alle ord indgår i titlen. Eks.: ”Allintitle: Luksus toilet”.

ALT tag: Det tag man anvender til beskrivelse af et billede på siden. Ved at føre musen hen over billedet vil teksten vises i et pop-up vindue på skærmen.

Backlink: Se Ekstern link.

Blacklistning: Hvis en søgemaskine opdager at man f.eks. anvender Black Hat metoder til at forbedre sin placering på søgemaskinerne, kan man risikere at få blacklistet hele sin hjemmeside eller enkeltsider. Se også Sandkasse.

Black Hat SEO: Fællesbetegnelse for metoder til at generere mere trafik til hjemmesider, som søgemaskinerne ikke bryder sig om og som kan lede til blacklistning. Blandt metoderne der generelt opfattes som Black Hat SEO er Cloaking, Doorway pages og Linkspamming. Visse SEO-eksperter påstås at kunne gennemføre Black Hat SEO som ”holder sig under radaren”, hvilket vil sige som enten ikke opfanges af søgemaskinerne eller som er så dygtigt gjort at det ikke opdages.

Blog: Forkortelse for Weblog. En Internetbaseret logbog / dagbog / opslagstavle hvor en person giver udtryk for sine personlige meninger om ting og sager. En slags uformel hjemmeside, hvor andre kan kommentere. Da søgemaskiner også indekserer Blogs, kan man via links til egen eller andres hjemmeside øge disses ranking.

Cascading Style Sheets: Et kodesæt til at formattere tekst, billeder og indhold på hjemmesider. I modsætning til HTML, som styrer indholdet på en hjemmeside, styrer CSS layoutet. Ved at oprette skabeloner med CSS, kan du styre hele din hjemmesides layout.

Click Through Rate (CTR): Måleenheden for den procentdel der klikker på et link ud af det samlede antal besøgende der får vist linket. Anvendes oftest i sammenhæng med Internet-annoncer, f.eks. Google Adwords. CTR for en Adword er altså den procentdel af brugerne som klikker på linket i forhold til det antal der får den vist. Dem som får en Adword vist behøver ikke nødvendigvis fysisk at have set annoncen.

Cloaking: (Cloak = Skalkeskjul) Betegnelse for at vise forskellige sider for hhv. brugere og søgemaskiners robotter. Ved hjælp af avanceret programmering er det muligt at identificere om det er en almindelig bruger eller en søgemaskine robot, som søger adgang til en URL. For det første er det relativt nemt at identificere de ip-adresser, som robotterne kommer fra og for det andet anvender disse ikke en browser på samme måde som en bruger. Den mest primitive form for Cloaking er at skrive tekst på siden i en farve eller fontstørrelse, som brugere ikke kan se. Da de fleste søgemaskiner anser cloaking for forsøg på at snyde sig til flere hits end man er berettiget til, risikerer man blacklistning hvis det opdages.

CMS: Se Content Management System.

Content Management System: Et system til at vedligeholde en hjemmeside. Nye indlæg tastes typisk ind i en editor, hvor forudbestemte parametre gør at man ikke behøver at bekymre sig om opsætning, overskrifter, farver m.v. Bemærk at specielt ældre CMS’er kan have problemer med at generere sider som er optimeret til søgemaskinerne. Til mange nyere systemer findes ekstra moduler, som giver disse muligheder. Forkortes CMS.
Se også Open Source CMS.

Conversion Rate: Se konvertering

Cost Per Click (CPC): Den pris man betaler pr. klik på sponsorerede links.

CPC: Se Cost Per Click.

Crawler: Se Robot.

CSS: Se Cascading Style Sheets

CTR: Se Click Through Rate

Deep Link: Se Dybt link.

Description Tag: Meta tag hvori man beskriver en sides indhold af hensyn til søgemaskinerne. Ofte vil teksten i Description tag’et blive anvendt som beskrivende tekst i søgemaskinernes resultater.

DMOZ: Se Open Directory Project

DoFollow link: Ikke et “tag”, men et udtryk for det modsatte af tag’et “No Follow“, som gør at Google ikke overfører link juice via linket til den side som linket peger på. Et DoFollow link er dermed et link med normal overførsel af link juice og man skal netop ikke indsætte noget tag.

Doorway Page: En metode til at opnå større trafik på sin hjemmeside, end den egentlig er berettiget til. En Doorway Page optimeres ekstremt for at opnå en høj placering på søgemaskinerne ved bl.a. at indeholde tekst med meget høj interesse (f.eks. om kendte personer). Brugerne der klikker på linket til doorway siden sendes automatisk videre til en anden side og ser typisk aldrig doorway siden. Doorway Pages hører under de såkaldte Black Hat teknikker. Hvis søgemaskinerne opdager at man benytter doorway pages, kan man risikere blacklistning.

Duplicate content: Se duplikeret content.

Duplikeret content: Betegnelse for sider med samme indhold. Hvis du har to sider på din hjemmeside som har (næsten) samme indhold, kan du risikere en lavere placering eller blacklistning af den ene eller begge sider. (Eng.: Duplicate content).

Dybt link: Link til en side som er på et dybere niveau end hjemmesidens forside. Det er en fordel at både indgående og udgående links er dybe og går til/fra sider med relateret indhold. (Eng.: Deep link).

Dynamiske sider: Sider som automatisk skabes af et CMS ud fra de tekster som du lægger ind i en database. Ud fra databasen generes HTML-siderne først når de hentes ind i browseren. Dynamiske sider kan oftest kendes på at URL’en nærmest er ulæseslig kode med mange specialtegn.

Dynamisk URL: Se Dynamiske sider.

Ekstern link: Det link som peger fra en ekstern hjemmeside til din hjemmeside. Synonymer: Inbound link, backlink.

Frames: Med frames kan du opdele din hjemmeside i flere uafhængige vinduer. Det giver dog ofte problemer med søgemaskinerne, som har svært ved at indeksere frames, som derfor bør undgås.

Google Adsense: Google tilbyder mulighed for at vise annoncer på din hjemmeside mod betaling. Annoncer som er oprettet med Google Adwords, kan via Adsense vises på din hjemmeside. En del af Googles indtægt deles med den som viser annoncen.

Google Adwords: Googles betegnelse for betalte annoncer / sponsorerede links, som vises for oven og i venstre side af søgeresultaterne (SERP’s). Google Adwords betales via Pay Per Click (PPC) og vises for brugere via valgte nøgleord.

Google Bomb: En Google Bomb er oprettelse af mange links til en bestemt hjemmeside med det formål at øge denne sides ranking. Den mest berømte Google Bomb stammer tilbage fra december 2003, hvor en amerikansk græsrodsbevægelse opfordrede til at linke til Det Hvide Hus’ biografi om President Bush med ordet ”Miserable failure”. Det resulterede i at en søgning på ”miserable failure” viste biografien som nr. 1 hit. Google har siden ændret sine algoritmer, så det er blevet sværere at tæppebombe en side med irrelevante nøgleord, som ikke findes i teksten på siden. Hvis du søger på ”miserable failure” i dag, vises i stedet en artikel om emnet fra BBC.

Googlebot: Navnet på Google’s søgerobot. Se Spider.

Google Bowling: Betegnelsen for at oprette mange irrelevante links til en konkurrent, som man derved vil lokke Google til at straffe for selv at komme foran på søgeresultaterne.

Google Dance: Udtryk for de udsving der sker i antallet af hits som Google viser ved en søgning. Da Google har mange (mindst 30) datacentre spredt over hele verden, bliver disse ikke opdateret samtidigt. Dette betyder f.eks. at en opdatering af algoritmer til vægtning af hjemmesidernes ranking ikke slår igennem på alle datacentre samtidigt. Derfor kan der opstå forskellige resultater ved en søgning på forskellige tidspunkter af døgnet.

Google Earth: Med Google Earth kan du via satellitbilleder se hele jorden ned til mindste detalje. Findes også på dansk.

Google Quality Score: Et mål for din Google Adwords kampagnes kvalitet set med Google’s øjne.

Google Toolbar: En menubar som du kan downloade fra Google og som indsættes i din browser lige under browserens menubar. Her findes bl.a. et ”intelligent” søgefelt til Google-søgninger. Man kan også indsætte en måler, som viser en sides PageRank.

H-tags: Du har mulighed for at indsætte metatags i din tekst til angivelse af overskrifter i forskellige størrelser og med forskellig vægt fra H1 til H6. Sidens overskrift bør være angivet som med H1 tags, efterfulgt af en undertitel omgivet af H2 tags. H-tags bør være optimerede med hensyn til nøgleord.

IBL: Inbound Link. Se Ekstern link.

Inbound Link (IBL): Se Ekstern link.

Keyword: Se Nøgleord.

Keyword stuffing: Se Spamming.

Konvertering: Det at en besøgende på en hjemmeside går fra blot at kigge til at blive ”kunde” og foretage en handling som f.eks. at tilmelde sig en nyhedsservice, at downloade en pdf-fil eller at købe en vare, kaldes kontertering. En ”kunde” er i denne sammenhæng, ikke nødvendigvis en person som decideret køber og betaler en vare.
Konverteringsraten er forholdet mellem antal besøgende og antal kunder

Landing page: Se landingsside

Landingsside: Den side man lander på, når man klikker på et naturligt hit eller en Google Adwords annonce.

Link Farm: Betegnelse for et antal hjemmesider som linker til hinanden. Hvis en Link Farm opdages af en søgemaskine kan dem der deltager i samarbejdet risikere blacklistning.

Link Juice: Udtryk for den værdi man får tilført sin hjemmeside via et link fra en ekstern side. Jo højere værdi Google tillægger den side der linkes fra, desto mere link juice tilføres den side, som linket peger på.

Link popularitet: En del af søgemaskinernes hemmelige algoritme for vægtning af en hjemmeside. I Link popularitet indgår parametre som f.eks. antal links samt kvaliteten af de sider de kommer fra. Eng.: Link popularity.

Link Popularity: Se Link popularitet.

Link Spamming: Overoptimering med links fra én hjemmeside til en anden. Se også Google Bombing.

Linkbuilding: Arbejdet med at finde/skaffe andre hjemmesider, hvorfra man kan få et link til sin egen hjemmeside.

Meta Tag: Standard for de informationer man placerer i hjemmesidens html-kode og som giver søgerobotterne information om hjemmesiden. Se Title tag.

Naturlige søgeresultater (hits): De resultater som søgemaskinerne leverer gratis ved en søgning. Modsætningen er sponsorerede hits og reklamer. Eng.: Natural results eller Organic results.

Nofollow Link: Hvis et link tilføjes et Nofollow tag, vil Google ikke overføre link juice fra den side der linkes fra. Tag’et anvendes f.eks. fra sider, hvor man har betalt for at få trafik via linket, så Google ikke straffer afgiver eller modtager af linket. Modsat DoFollow Link.

Nøgleord: (eng.: Keyword) De ord som du ønsker at din hjemmeside skal blive fundet på af søgemaskinerne og derfor optimerer med. De fleste anvender udtrykket Søgeord i stedet for Nøgleord.

Offpage optimering: Den del af SEO som drejer sig om optimering udenfor selve siden. Det drejer sig primært om at skaffe sig eksterne links, men også om serveroptimering og SEM.

Onpage optimering: Den del af SEO som drejer sig om optimering på selve siden. Onpage optimering handler bl.a. om optimering af tekster, overskrifter, titler og links.

Open Directory Project (DMOZ): Verdens største manuelt vedligeholdte katalog over hjemmesider på Internettet. DMOZ sætter kvalitetsstandarder for optagelse og kataloget vedligeholdes af frivillige redaktører som validerer alle hjemmesiderne.

Open Source CMS: Et Content Management System (CMS), hvor der ikke betales licens eller årlig vedligeholdelse for selve grundsystemet.
Se også Content Management System.

Organiske hits / søgeresultater: Se Naturlige søgeresultater.

Outbound link: Se udgående link.

PageRank (PR): Google’s patenterede metode til at beskrive vægtning af en side. Dine sider får hver sin PR. I den hemmelige beregning af PR indgår bl.a. antal indgående links og kvaliteten af de sider som links kommer fra. Google Toolbar er én af mulighederne for at se en sides PR. Du kan kun bruge PR som en vejledende måling for din sides vægtning hos Google.

Pay Per Click (PPC): Engelsk for “Betaling Per Klik”. En metode til afregning af betaling for annoncering. Du betaler en pris pr. gang en bruger klikker på f.eks. din bannerannonce eller Google Adwords annonce. Se også Cost Per Click.

PPC: Se Pay Per Click.

Quality Score: Se Google Quality Score

Redirect: Metode til at dirigere en bruger fra én URL til en anden automatisk. En ”301 redirect” er en standardiseret teknik til at at dirigere en bruger fra en nedlagt side til en anden. En ”302 redirect” er en standardiseret teknik til midlertidigt at dirigere en bruger til en anden side. Hvis du opretter en helt ny hjemmeside og nedlægger en gammel, kan du overføre dine placeringer hos Google til den nye hjemmeside ved hjælp af en 301 redirect.

Reciprocal Link: Et link tilbage fra den side din hjemmeside linker til.

Resultatside: Den eller de sider som søgemaskinerne leverer ved en søgning. Der er oftest 10 resultater pr. side. (Eng.: Serarch Engine Resultpage (SERP).

Result Page: Se Resultatside.

Robot: En robot er et program som “læser” dine sider for søgemaskinerne af hensyn til indeksering og efterfølgende ranking af dem. Robotterne finder rundt på World Wide Web via de hyperlinks som får hele WWW til at hænge sammen. Synonymer: “Agent”, ”Robot”, ”Web Crawler”, ”Crawler”, ”Wanderer”.

Robots.txt: En standardiseret tekstfil hvori man kan fortælle søgerobotterne, hvilke sider der IKKE skal indexeres. Alle søgerobotter kigger først efter denne fil, som skal være tilgængelig via http. Bemærk at søgerobotterne ikke altid følger anvisningerne i robots.txt. Google skriver f.eks. selv at de kun downloader filen én gang om dagen, så ændringer i robots.txt kan være et døgn om at blive registreret. Nærmere specifikation for semantikken kan læses på www.robots.org

Sandbox (sandkasse): Når Google sender et domæne eller blot en enkelt side langt ud på hitlisten, siger man at man er kommet i sandkassen. Typisk drejer det sig om sider, som er ”spammet” for meget til med nøgleord eller overdrevet optimering. Det kan tage lang tid at komme ud af sandkassen igen. Det kan dog ofte lade sig gøre, hvis man får nogle backlinks til siden. Helt nye domæner starter ofte i sandkassen.

Sandkasse: Se Sandbox.

Search Engine Marketing (SEM): Markedsføring via søgemaskiner på Internettet. Markedsføringsmetoderne kan være Søgemaskineoptimering (SEO), betalte annoncer via klik-betaling (f.eks. Google Adwords) eller bannerreklamer.

Search Engine Optimization (SEO): Se Søgemaskineoptimering.

Search Engine Result Page (SERP): Se Resultatside.

SEM: Se Search Engine Marketing.

SEO: Search Engine Optimization. Se Søgemaskineoptimering.

SERP: Se Resultatside.

SMX: Search Marketing Expo. En serie af konferencer indenfor Søgemaskine Markedsføring, som løbnende holdes over hele verden. F.eks. i Stockholm i oktober 2008.

Spamming: Udtryk for overdrevet brug af nøgleord i titler og tekst. Udtrykket anvendes også om overdrevet brug af links til eller fra hjemmesider.

Spider: Se Robot.

Sponsorerede links: De links som vises på resultatsiderne, der er betalt for og som i princippet er annoncer. Google Adwords er de mest kendte sponsorerede links.

Supplerende indeks: Google har et indeks for sider der af én eller anden årsag ikke findes værdige til hovedindekset. Hvis en side er havnet i det supplerende indeks, vil det sjældnere blive vist på resultatsiderne. (Eng.: Supplemental Index). I en kort periode i slutningen af 2007 var det supplerende indeks synligt i forbindelse med visning af søgeresultater, hvorefter Google fjernede informationen igen.

Søgemaskine: En database som en bruger kan søge i via en browser. Det er adskiller en søgemaskine fra et Linkkatalog er, at søgemaskinerne aktivt finder nye sider, indekserer og vægter disse i forhold til hinanden. Dette gør søgemaskinerne ved hjælp af en robot. Eksempler på søgemaskiner: Google, MSN, Yahoo.

Søgemaskine Markedsføring: Se Search Engine Marketing.

Søgemaskineoptimering: Metoder til optimering af hjemmesider for at opnå bedre placeringer på søgemaskinerne. Søgemaskineoptimering omfatter Onpage og Offpage optimering.

Søgeord: De nøgleord og fraser en bruger søger med på en søgemaskine. Se Nøgleord.

Søgeordsmarkedsføring: Nyt ord for Søgemaskine Markedsføring (af engelsk: Search Engine Marketing) som Google har indført i forbindelse med et reklameindstik i Børsen i oktober 2008.

Title Tag: En websides titel som vises på en søgemaskines resultatside (SERP) som overskrift med hyperlink.
Selve tag’et skrives som <title>Sidens titel</title> i html koden. Oftest øverst på html-siden.

Udgående Link: Link fra din hjemmeside til en anden hjemmeside. (Eng.: Outbound Link).

Uniform Ressource Locator: Se URL.

URI: Se URL.

URL: Forkortelse for ”Uniform Ressource Locator”. Synonym for standarden URI (Uniform Ressource Identifier). Syntax til identificering af dokumenter på World Wide Web. Populært sagt er URL’en den adresse et dokument ligger på.

W3C: Se World Wide Web Consortium.

Wanderer: Se Robot.

Webcrawler: Se Robot

White Hat SEO: Betegnelse for SEO ved hjælp af teknikker som søgemaskinerne accepterer og holder sig indenfor både skrevne og uskrevne regler. Se også Black Hat SEO.

The World Wide Web Consortium: Den organisation som sætter standarden for hvordan WWW-skal fungere. De sætter også standarden for HTML-sproget og giver mulighed for at validere sin HTML-kode på deres hjemmeside.