+4542679011 mail@asmussenmedia.dk

Websitet er virksomhedens ansigt udadtil

Websitet er virksomhedens ansigt udadtil, og forbrugere afsøger i stigende grad markedet via nettet. Derfor sætter vi en ære i at designe websites, som matcher virksomheden, og som signalerer kvalitet og troværdighed.

Vi udvikler også webshops og håndterer både det designmæssige, det tekniske og det lovgivningsmæssige, således at shoppen lever op til alle krav og standarder.

Hvis virksomheden har behov for selv at kunne opdatere websitet jævnligt, så kan vi levere et system, der gør brugeren i stand til selv at ændre i tekst og billeder (et såkaldt CMS-system).

Webtjek

Med et webtjek tilbyder vi at analysere din virksomheds nuværende website med udgangspunkt i de grundlæggende principper for webdesign, som vi arbejder ud fra.

Websitet vurderes på tekst, billeder, struktur m.m., og der formuleres en rapport med de anbefalede ændringer.

Tekstforfatning

En virksomheds troværdighed er meget afhængig af dens tekst. Et uforståeligt og fejlagtigt sprog vil have negative konsekvenser for virksomhedens image.Tekst handler om at formidle budskaber, og en tekst er kun god, hvis modtageren forstår den. Derfor lægger vi vægt på et flydende sprog, som er rettet mod den intenderede læser.

Vi leverer tekstarbejde til tryksager, websites, pressemeddelelser m.m. med fokus på de særlige krav, som de forskellige medier stiller til en tekst.

Sponsering

Sponsorater er langt mere alsidige end traditionelle medier. De kan sætte handling bag virksomhedens værdiord, og hjælpe virksomheder til at leve deres brand.

Med sponsering kan man have til formål at opnå opmærksomhed, påvirke image, bearbejde interessentrelationer og/eller skabe direkte salg.

Desværre er alt for få bevidste om sponserings store potentiale. Det betyder, at virksomheder ikke overvejer sponsering som en mulighed – eller at deres sponsorater langt fra udnyttes optimalt. På den anden side af bordet betyder det, at sponsorsælgerne ikke er bevidste om deres potentiale og ikke i tilstrækkelig grad gør sig attraktive for potentielle sponsorer.

Sponsormarkedet er i kraftig vækst og står over for væsentlige forandringer. Vi er altid opdaterede på den seneste udvikling – og spotter de nye tendenser tidligt.

Læs også: