+4542679011 mail@asmussenmedia.dk

Internettet er et af de vigtigste redskaber

Søgeoptimering – Internettet er et af de vigtigste redskaber, når mulige kunder og samarbejdspartnere skal finde potentielle leverandører af bestemte produkter eller ydelser. Og her bliver søgetjenester eller søgemaskiner en vigtig brik af flere årsager:

  • Mere end 9 ud af 10 brugere benytter sig at søgetjenester som GOOGLE, MSN, Yahoo m.fl., når de foretager søgninger på Internettet.
  • Investeringen i en professionel søgemaskine optimering giver langt højere afkast i form af flere besøgende – og dermed flere kunder og øget omsætning – end tilsvarende investering i bannerreklamer, konkurrencer og andre markedsføringstiltag på Internettet.

Men hvorfor så optimere sin hjemmeside i forhold til disse søgetjenester? Er det ikke nok blot at være der?

Svaret kender alle, der har prøvet at søge på Internettet: Listen over de resultater, som matcher det eller de valgte søgeord, er ofte alen lang – flere tusinde resultater er ikke unormalt. Flere undersøgelser viser, at de færreste kommer videre end de første tre sider i resultatlisten.

Det svarer typisk til de første 30 hjemmesider, der matcher de valgte søgekriterier. Et andet problem man typisk oplever på søgetjenesterne er, at søgningen ikke giver relevante resultater – man finder med andre ord ikke det, som man søger efter.

søgemaskineoptimering – hvad går det ud på?

Søgemaskineoptimering af hjemmesiden er meget mere end blot at lade sin hjemmeside registrere hos de forskellige søgetjenester. Det handler om indgående kendskab til de forskellige søgetjenester, viden om valg af søgeord, optimering af selve hjemmesidestrukturen, løbende optimering og vedligeholdelse – og meget mere.

Når en søgetjeneste er blevet opmærksom på hjemmesidens eksistens, sender den sine små “søgerobotter” forbi hjemmesiden. De undersøger siderne og danner sig så at sige et slags resume af, hvad siderne indeholder. Det tager de med sig tilbage og arkiverer i et stort arkiv.

Søgetjenesterne fungerer på den måde, at når en besøgende taster et søgeudtryk ind i søgefeltet, så løber søgetjenesten sit arkiv igennem og leder efter egnede “match” på det valgte søgeudtryk. Den viser så de relevante forekomster i form af henvisninger til hjemmesider, som brugeren så kan klikke sig videre på.

Det helt afgørende spørgsmål i relation til søgeoptimering er: Hvordan finder den ud af, hvilke links/henvisninger, der skal stå før andre? Og det er her, at søgeoptimeringen bliver kompliceret. Hver søgetjeneste benytter sig nemlig af sit helt eget og unikke regelsæt (kaldet en algoritme), der fastlægger reglerne for, hvilken rækkefølge henvisningerne skal vises i.

Optimeringsprocessen

1. Foranalyse
Foranalysen går ud på at beskrive udgangspunktet for søgemaskine optimeringen – dels for at kunne måle effekten bagefter og dels for at fastlægge fundamentet for hele optimeringsprocessen.

2. Identifikation af søgeudtryk
Valget af de nøgleord, som hele optimeringsprocessen drejer sig om, er en meget vigtig, men desværre også ofte en overset opgave. Søgemaskine optimeringen bliver aldrig bedre end de nøgleord, man har valgt – for hvis ingen bruger de valgte nøgleord som søgeord, så har de ingen værdi overhovedet!

3. Optimering af hjemmesiden
Når de relevante primære og sekundære nøgleord er fundet skal de implementeres på hjemmesiden, og hjemmesiden efterfølgende optimeres til søgemaskinerne. Kort og godt skal optimeringen af hjemmesiden sikre, at søgetjenesterne kan finde og læse siderne på hjemmesiden og at de finder det interessant.

4. Optimering til søgetjenster
Her iværksætter vi konkrete ydelser for at øge synligheden af udvalgte sider i forhold til søgetjenesterne, ligesom linkhenvisninger m.v. optimeres.

5. Vedligeholdelse / ajourføring
Søgetjenesterne ændrer som tidligere nævnt ofte deres algoritmer, og hvis man ikke hele tiden er ajour med de seneste ændringer, så kan gode placeringer hurtigt bliver til dårlige. Det handler også om at vurdere relevansen af de valgte nøgleord – nogle viser sig at være gode, andre mindre gode.